Van elk type machine dat verkocht wordt zijn alle onderdelen en slijtdelen in voldoende mate voorradig. Zijn er onderdelen nodig, dan worden deze direct via onze eigen mobiele servicedienst gebracht of via onze logistieke partners verzonden. Rhino Supply werkt met eigen monteurs die in de voertaal van de boorders ter plaatse communiceren. De focus ligt op de Benelux, het werkgebied is daarmee van dusdanige omvang dat we altijd binnen 2 tot 3 uur ter plekke kunnen zijn om storingen te kunnen verhelpen.

De Apollo boormachines, de onderdelen en slijtdelen worden geproduceerd in India; een lage lonenland. Hierdoor zijn de kosten voor zowel de machine als de diverse onderdelen significant lager, terwijl, als we mede in ogenschouw nemen dat de Apollo in Azië al sinds lange tijd een gevestigde naam binnen HDD is, de kwaliteit minstens vergelijkbaar is met de aanbieders, zoals we die op dit moment in Europa kennen.

Die rekensom is eenvoudig te maken:

De machine wordt geproduceerd in India. De lage lonen aldaar zorgen voor een veel lagere kostprijs bij de productie van de machine. Daarnaast zijn er geen tussenpersonen die de prijs onnodig hoog opdrijven. Rhino Supply communiceert en handelt direct met de producerende partij in India. De lijnen zijn kort, ook dat zorgt ervoor dat de kosten voor de machines tot een minimum beperkt blijven.

Uiteindelijk komt het erop neer dat we de machine, die in India goedkoop geproduceerd kan worden tegen eenzelfde dan niet hogere kwaliteit (in vergelijking met de bestaande merken in de EU) direct naar Europa verschepen, zonder tussenkomst van derden. Hierdoor kan de prijs van de Apollo een stuk lager uitkomen dan die van de machines, zoals we die nu in Europa kennen.

Apollo is een fabrikant die al meer dan 55 jaar actief is. Een gevestigde naam in Azië en daarmee een betrouwbare partner, voor nu en in de toekomst.

Onze Nederlandse monteurs spreken naast Nederlands eveneens Engels, zodat zij altijd de boorder op locatie op een goede manier kunnen ondersteunen. De handleidingen worden, volgens Europese regelgeving, geleverd in de lokale taal. Binnen de Benelux, waar wij actief zijn, is dat Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Rhino Supply houdt het dealership van Apollo in de Benelux en is tevens distributeur voor de rest van Europa. Voordat de Apollo überhaupt ingevoerd mocht worden, is er veel aandacht besteed aan het ombouwen van de machine volgens alle Europese normeringen. De dieselmotor voldoet aan alle milieueisen met oog op CO2 emissie en is daarmee volledig CE gecertificeerd.

De motor die in de machine zit is van het bekende merk Caterpillar en wordt via Europa geleverd aan Apollo.

De Apollo komt met alle accessoires die nodig zijn om te kunnen werken. Het volledige pakket is af te nemen. Je kunt er echter ook voor kiezen om alleen de machine aan te schaffen en daar de eigen tooling bij te gebruiken. We begrijpen dat bestaande tooling nog in prima conditie kan zijn en hebben er met het ontwerp van de Apollo voor gezorgd dat de machine flexibel inzetbaar is. Met andere woorden: alle eigen tooling en accessoires zijn te allen tijde ook op de Apollo bruikbaar.

Wat niet vervangen hoeft te worden, niet vervangen is ons devies. Maar loopt de machine tegen het eind van zijn functioneren, dan zouden we zeker de Apollo onder de aandacht willen brengen ter vervanging. De Apollo is zo ontworpen dat zij aan alle, en steeds strenger wordende, Europese CO2 emissie eisen voldoet. Daarnaast is zij volledig compatibel met de accessoires en tooling van alle bestaande boormachines.

Grootste voordeel van de Apollo is de lage prijs. Een prijs die door een slimmere vermarkting, door in een lage lonen land te produceren en alle tussenliggende partijen er tussenuit te snijden, een stuk lager uitvalt dan de bekende (Amerikaanse en Duitse) machines. Door te werken met een producent en leverancier die kan bogen op een lange staat van dienst en daarmee een vergelijkbare dan niet hogere kwaliteit kan bieden. Én met de eigen ervaring en kennis van de markt waardoor wij begrijpen dat een snelle en flexibele service van groot belang is, is de keuze voor de Apollo een zekere.Een belangrijk technisch voordeel van de Apollo boormachines is daarnaast dat de trekkracht en pompcapaciteit hoger cq groter zijn dan de vergelijkbare modellen van de bekende merken.

Rhino Supply is bekend met de inname van oude machines en is met haar grote netwerk in staat om er een goede inruilprijs voor te bieden. De machines die we inruilen verkopen we vaak naar Oost-Europa, Afrika of Azië.

Apollo is in Azië een bekende naam. De fabrikant is sinds 1967 actief en is één van de grote spelers op de Aziatische markt. In aanvang produceerde zij Vertical Drilling machines, 15 jaar geleden concentreerde zij zich ook op de Horizontal Drilling rigs.

De fabrikant kan bogen op een lange staat van dienst en vele tevreden klanten. De betrouwbaarheid van de machine staat daarmee buiten kijf.

De Apollo is vergelijkbaar met de machines die nu gebruikt worden op de Europese markt. Neemt niet weg dat we tijd besteden aan de ingebruikname van de machine. Elke machine komt met een uitgebreide, helder opgestelde handleiding in de eigen taal. Daarnaast nemen we uitgebreid de tijd om alle vragen rondom de machine te beantwoorden. Dat doen we ter plekke, bij de boorder, in persoon. De Nederlandse begeleiding komt rechtstreeks van de fabrikant en is daarmee vanaf de basis goed ingewerkt in de machine en weet dit eveneens helder over te brengen. Elke machine komt kort gezegd met een training op locatie en wordt gegeven aan de mensen die de machine zullen gaan bedienen.

We hanteren de gebruikelijke garantie van 1 jaar of 1.000 draaiuren. Daar zit geen verschil in met de alternatieve aanbieders. Waar wij ons wel in onderscheiden is de mate van begeleiding en service. Zijn er problemen dan staan wij 24/7 paraat om je verder te helpen. Omdat wij begrijpen welke (financiële) consequenties het heeft als een machine stil komt te staan. We weten wat er speelt in het veld en staan klaar om je verder te helpen. Onze mobiele servicedienst staat klaar om direct naar je toe te komen om eventuele problemen te verhelpen. We werken daarin met onze eigen monteurs die zowel onderlegd zijn in de materie en zowel in het Engels als Nederlands communiceren.

Rhino Supply rolde dit jaar de Apollo uit in Europa. Een van de early adopters is Martin Jansen, eigenaar van Twegron Kabelwerken Oost. Zijn overweging om voor Apollo te gaan was een weldoordachte en werd ingegeven door de ontevredenheid die hij ondervond met de machine waar hij op dat moment mee werkte. Martin’s overwegingen worden uitgebreid verwoord en verduidelijkt in dit artikel.

Elke machine komt met een uitgebreide producttraining. De training wordt in de eigen taal gegeven op locatie met de mensen die zullen gaan werken met de machine. Er wordt alle tijd genomen om de volledige werking van de machine op alle onderdelen uit te leggen. De handleiding die meegeleverd wordt is in de eigen taal en is helder geformuleerd. Mochten er na de training toch nog zaken zijn die niet duidelijk zijn, dan staat ons serviceteam 24/7 tot je beschikking om vragen te beantwoorden en de benodigde ondersteuning te bieden. Alsnog hulp ter plaatse nodig? We zijn binnen 2 tot 3 uur bij je om je verder te helpen.

Met oog op het streven naar klimaatneutraal opereren in 2050 en de komende milieueisen die ons per 2030 opgelegd worden is het van belang dat we klaar staan om te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld gaan worden. Daar hebben we rekening mee gehouden. In eerste instantie zal de mogelijkheid worden geboden om een bestaande diesel aangedreven boormachine om te bouwen naar elektrisch aangedreven. In onze branche zal het nog wel enige tijd duren voordat er een volledig elektrische machine zonder ondersteuning van een generator op de markt komt, maar achter de schermen wordt hier wel aan gewerkt.

Daarnaast houden we de prijs van de Apollo bewust laag, zodat de afschrijvingstijd ook zo kort mogelijk is. Op die manier staan we risicoloos klaar met kwalitatief hoogwaardige elektrische machines.

In ons distributiecentrum zorgen wij er te allen tijde voor dat alle onderdelen altijd in voldoende mate aanwezig zijn, zodat we, mocht het nodig zijn, klaar staan om deze op locatie te komen vervangen. Met onze directe lijnen naar de fabriek en snelle transportoplossingen kan er ook vanuit India zeer snel naar ons of de klant geleverd worden.

De machine is rood, maar kan, met oog op de eigen huisstijlkleuren, in elke gewenste kleur geleverd worden.

Wij begrijpen dat stilstand een enorme kostenpost met zich meebrengt. We zorgen er dan ook voor dat we 24/7 klaar staan om je de ondersteuning te bieden die je nodig hebt. Met een Benelux werkveld zijn de afstanden vanuit onze mobiele onderhoudsunit te overzien en stelt het ons in staat om binnen 2 tot 3 uur bij je te zijn. We werken met eigen monteurs die in de eigen taal (Nederlands en Engels) met de boorders ter plaatse communiceren.

Het reguliere onderhoud houden we voor je in de gaten en zullen tijdig een bericht geven dat onderhoud nodig is en plannen de onderhoudsbeurt in op een moment dat de machine zelf niet in gebruik is. Zo voorkomen we onnodige stilstand en omzetverliezen.

KUNT U UW VRAGEN NIET VINDEN?

Ik sta voor je klaar: +31 (0) 88-744 66 00